wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ  |  เปิดอ่าน 877 ครั้ง  

การจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ ฉบับที่ ๑” ก็เป็น ๑ ในหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ พื้นที่แห่งนี้ และสามารถพูด หรือบันทึกได้ว่าที่เกิดขึ้นนี้เป็นครัง้ แรกในประเทศ จึงควรที่จะ ได้บันทึกเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานชาวชะแล้ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้สืบค้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตำบลชะแล้เมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว ได้ศึกษา ว่าเมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ หรือ ๑๐๐ ปีที่แล้ว คน รุ่นนั้นคิดอะไร เพราะเมื่อถึงตอนนั้นพวกผมต้องล้มหายตาย จากไปหมดแล้ว