wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ไม้ยา เขต ๑ (๙ หมู่บ้าน) อ.พญาเม็งราย

ธรรมนูญสุขภาพ ต.ไม้ยา เขต ๑ (๙ หมู่บ้าน) อ.พญาเม็งราย

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 2119 ครั้ง  

จังหวัด:
เชียงราย
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญสุขภาพ ต.ไม้ยา เขต ๑ (๙ หมู่บ้าน) อ.พญาเม็งราย
รายชื่อแกนตำบล:
คุณฤทธิรงค์ หน่อแหวน
ที่อยู่:
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
เบอร์โทรติดต่อ:
081-707-4193