wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

    | หมวด : ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 7588 ครั้ง  

ลำดับที่พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพฯรายชื่อแกนตำบลเบอร์โทรติดต่อ
1 ธรรมนูญ ต.ม่วงคำ อ.พาน คุณเสกสรร เสาร์สุวรรณ

086-9240032
053-671588
089-8538170

2 ธรรมนูญ ต.หัวง้ม อ.พาน คุณสมพงษ์  ชำหา

089-4351634
053-762-182

3 ธรรมนูญ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย ว่าที่ ร.ต.สมสิฎฎ์ ชาญชัย 087-1766081
4 ธรรมนูญ ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง คุณดาริณี  ฟังเร็ว 086-1179-268
5 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ไม้ยา เขต ๑ (๙ หมู่บ้าน) อ.พญาเม็งราย คุณฤทธิรงค์  หน่อแหวน 081-707-4193
Last modified onThursday, 30 April 2015 15:23