wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๔

ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๔

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 147 ครั้ง  

 ธรรมนูญสุขภาพตำบลม่วงคำ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ "ภายใต้ ชื่อ ม่วงคำน่าอยู่ ชุมชน พอเพียง" ฉบับนี้เปรียบเสมือนเส้นทางการสร้างสุขภาพมีความอยู่ดี กินดี ใช่ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ภายใต้บริบทของท้องถิ่น ซื่งมี ๕ แผนงาน