wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ณ เดือนธันวาคม 2557

รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ณ เดือนธันวาคม 2557

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ  |  เปิดอ่าน 1498 ครั้ง  

ข้อ 1 สร้างความเป็นธรรมของสิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ตามประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีกลไกทบทวนปรับปรุงต่อเนื่อง มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและผู้แทนองค์กรด้าน คนพิการ (มติ๕.๑๐)