wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
นายราเชน เชื้อเจริญ

นายราเชน เชื้อเจริญ

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1164 ครั้ง  

จังหวัด:
เชียงราย
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
นายราเชน เชื้อเจริญ
รายชื่อแกนตำบล:
นายราเชน เชื้อเจริญ
ที่อยู่:
244 ม.3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรติดต่อ:
095-6848669
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกาข้อตกลงร่วมชุมชน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการขับเลื่อน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การกำหนดพื้นที่ควบคุมเลี่ยงในพื้นที่ชุมชน(ท่าเรือ) โดยการออกเป็นประกาศแล้วขอความร่วมมือในการดำเนินการในระยะแรก ระยะที่ 2 ใช้ขอบังคับของที่มาใช้เพื่อบังคับให้ปฏิบัติตาม
ปัจจัยความสำเร็จ:
ประชาชน ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นและส่วนราชการประสานความร่วมมือและร่วมดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
ความต้องหารของประชาชน มีหลายเรื่อง และประชาชนต้องตามที่ผู้นำเป็นคนชี้นำ มิได้เกิดจากความอยากทำอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
การพัฒนาและการขับเคลื่อนนั้น จะให้เกิดต้องเริ่มจากการระจายนโยบายไปอย่างทั่วถึง พร้อมดึงบุคลากรที่มีความเข้าใจและหน้าจะเป็นการดำเนินงานแบบงานหลักและมีเจ้าภาพชัดเจน ไม่แฝงในกระทรวงต่าง ๆ
Last modified onWednesday, 29 April 2015 08:18