wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญ ต.ริมปิง อ.เมือง

ธรรมนูญ ต.ริมปิง อ.เมือง

    | หมวด : พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญ  |  เปิดอ่าน 1046 ครั้ง  

จังหวัด:
ลำพูน
ชื่อธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฯ:
ธรรมนูญ ต.ริมปิง อ.เมือง
รายชื่อแกนตำบล:
คุณธวัชชัย กันทะวันนา
ที่อยู่:
เทศบาลตำบลริมปิง 999 ม.6 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรติดต่อ:
089-8544779
วันที่ประกาศใช้ธรรมนูญฯ:
25 มค 54
สถานะของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่:
กรอบ กติกา ข้อตกลงร่วมของชุมชน เป็นกรอบอ้างอิงกระบวนการจัดการแผนงาน
แนวทางการดำเนินงานหลังประกาศใช้:
ประกาศใช้แล้วและมีการขับเคลื่อนแล้ว ตือแผนพัฒนาตำบล 3 ปีกรอบการพัฒนาแบบแผน
จุดเด่น/ประด็นเด่นในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พื้นที่:
การออกระบบสุขภาพชุมชน กลไกการขับเคลื่อนของทำขายพื้นสหกรณ์
ปัจจัยความสำเร็จ:
ทำงานร่วมกันภายใต้กลไกของภาคเครือข่ายแบบบูรณาเทศ
ข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรค:
บางประเมินเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต่อภาคการเมืองท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้มีประสิทธภาพ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ:
สช.ควรมีการสวิททกระแสสังคมในทุกช่องทางหลากหลายเพื่อในการขับเคลือนรัฐธรรมนูญสุขภาพให้มีชีวิต
เอกสารดาวน์โหลด:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
เอกสารดาวน์โหลด 2:
เอกสารธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
Last modified onSaturday, 09 May 2015 04:34