wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดสกลนคร

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดสกลนคร

    | หมวด : ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 8030 ครั้ง  

ลำดับที่พื้นที่ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพฯรายชื่อแกนตำบลเบอร์โทรติดต่อ
1 ธรรมนูญสุขภาพเทศบาลนครสกลนคร นางกาญจนา ไพจิตรโยธา  094-05339789
084-981-7125
2 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ดงมะไฟ    
3 ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลต.ดงมะไฟ    
4 ธรรมนูญสุขภาพ ต.พังขว้าง    
5 ธรรมนูญสุขภาพ ต.งิ้วด่อน นายจำเนียร  วงศ์กาฬสินธุ์ 081-3696698
6 ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาเพียง    
7 ธรรมนูญสุขภาพ ต.อุ่มจาน นายรัฐวุฒิ บุตราช 089-8423969
042-162455
8 ธรรมนูญสุขภาพ ต.กุดแฮด    
9 ธรรมนูญสุขภาพ ต.พอกน้อย นายเอนกสม วงศ์สาย 082-8739956
10 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ไฮหย่อง    
11 ธรรมนูญสุขภาพ ต.คำบ่อ    
12 ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองลาด    
13 ธรรมนูญสุขภาพ ต.สุวรรณคาม    
14 ธรรมนูญสุขภาพ ต.วานรนิวาส    
15 ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาซอ นางสาวพรกนก พลวิเศษ 095-3233146
084-437-2119
042-704-775
16 ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองแวง นางพรรษกร พรมอาด 081-8712278
17 ธรรมนูญสุขภาพ ต.หนองแวงใต้    
18 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ขัวก่าย    
19 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ศรีวิชัย    
20 ธรรมนูญสุขภาพ ต.คำตากล้า นางสาววาสนา  จาดฮามรัถ 042-796-043
087-853-3213
21 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ดงหม้อทองใต้    
22 ธรรมนูญสุขภาพ ต.บ่อแก้ว    
23 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ห้วยหลัว    
24 ธรรมนูญสุขภาพ ต.อากาศอำนวย นายนัฐพล  ผายเงิน 042-799055
083-0283554
25 ธรรมนูญสุขภาพ ต.สว่างแดนดิน   08-3028-3554  
26 ธรรมนูญสุขภาพ ต.คำสะอาด    
27 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ตาลเนิ้ง    
28 ธรรมนูญสุขภาพ ต.บงใต้    
29 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ส่องดาว นายราวินท์ อินทร์หา 087-2195719
30 ธรรมนูญสุขภาพ ต.จันทร์เพ็ญ    
31 ธรรมนูญสุขภาพ ต.เต่างอย    
32 ธรรมนูญสุขภาพ ต.ตองโขบ  นายพิศาล  อุทธา 085-757-1734 
33 ธรรมนูญสุขภาพ ต.เหล่าโพนค้อ    
34 ธรรมนูญสุขภาพ ต.เจริญศิลป์    
35 ธรรมนูญสุขภาพ ต.บ้านแป้น    
36 ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาตงวัฒนา    
37 ธรรมนูญสุขภาพ ต.บ้านโพน    
38 ธรรมนูญสุขภาพ ต.เชียงสือ    
39 ธรรมนูญสุขภาพ ต.เชียงสือ น.ส.สรยา แสงวงศ์  
40 ธรรมนูญสุขภาพ ต.สร้างค้อ    
Last modified onThursday, 30 April 2015 16:59