wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
ร่วมสร้างอนาคน กำหนดปัจจุบัน พลิกผันในอดีต สมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพ อำเภอสารภี

ร่วมสร้างอนาคน กำหนดปัจจุบัน พลิกผันในอดีต สมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพ อำเภอสารภี

    | หมวด : สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่  |  เปิดอ่าน 241 ครั้ง  

เช้าวันหนึ่งปลายเดือนพฤษภาคม 2554 พระฤทธิชัย อภิเมธี แห่งวัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ประสานงานให้เครือข่ายที่ทำงานด้านสุขภาพภาคประชาชนมาประชุมกันที่วัด เพื่อมาช่วยกันเรียบเรียงการทำงานก่อนจะเกิดเป็น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนอำเภอสารภี